شرکت شیرین مهر آرا جهت تکمیل نیروی انسانی خود، از میان افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن موارد ذیل استخدام به عمل می آورد:

 

تاریخ اعلام عنوان شغلجنسیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل استخدامسایر موارد
97/11/01مسئول فنی و یا مدیر آزمایشگاهخانم / آقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدمهندس صنایع غذایی اصفهان، شهرک صنعتی نجف آباد حداقل سه سال تجربه کار به عنوان مسئول فنی و یا مدیر آزمایشگاه
97/11/01سرپرست تولید خانم / آقاحداقل دیپلم- اصفهان، شهرک صنعتی نجف آبادآشنا با دستگاههای بسته بندی 5 سال سابقه کار در این زمینه
97/11/01اپراتور و کارگر خانم / آقاحداقل مدرک سیکل- اصفهان، شهرک صنعتی نجف آبادداشتن 2 سال سابقه کار در سالن تولید و یا بسته بندی مواد غذایی (قادر به اخذ کارت سلامت)

 

 

واجدین شرایط می توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل hrm@golnoor.com ارسال نمایند.